Centrum Obsługi Cudzoziemców

telefon 

578 013 071

Skontaktuj sie z nami i uzyskaj Kartę Pobytu w najkrótszym terminie.

Odszkodowania

Zgodnie z art.35 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. To znaczy, że złożony wniosek na kartę pobytu tymczasowego lub stałego powinien być rozpatrzony w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy.

 

 

Złożyłeś wniosek o kartę pobytu w ciągu ostatnich 3 lat i nie dostałeś jej w ciągu 2 miesięcy? Należy Ci się odszkodowanie. Firma TELIS, jako jedyna, oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania za długie oczekiwanie na kartę pobytu tymczasowego lub stałego oraz związaną z tym utratę możliwości podjęcia pracy na terenie Polski i ograniczenie swobodnego podróżowania poza terytorium Rzeczpospolitej. Oferujemy darmową konsultacje prawną i prowadzenie sprawy na drodze sądowej. Działamy na terenie całego kraju. Oferujemy najkorzystniejsze warunki dochodzenia odszkodowań. W naszym interesie jest, aby uzyskać dla Ciebie jak najwyższe odszkodowanie, a proces poprowadzić jak najbardziej sprawnie. Nie musisz angażować się w sprawę, wszystkie formalności załatwią za Ciebie nasi prawnicy. Zlecając nam prowadzenie sprawy odszkodowawczej masz pewność najwyższej jakości na rynku.