Wykaz środków trwałych

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i rozliczamy się z fiskusem za pomocą ryczałtu, wtedy musimy sporządzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W wykazie powinny znajdować się takie informacje, jak data nabycia owego środka trwałego, datę rozpoczęcia korzystania z niego, a także musimy posiadać dokument, który stwierdza nabycie – najlepiej fakturę. Poza tym musimy zaklasyfikować nasz środek trwały wedle odpowiedniej klasyfikacji ( KŚT). Określamy także wartość początkową środka trwałego i jego stawkę amortyzacyjną. Wartość środka trwałego trzeba też aktualizować. Jeśli likwidujemy środek trwały, powinniśmy też podać przyczynę likwidacji owego środka trwałego. Środki trwałe, które nabywamy, powinny znaleźć się w wykazie najpóźniej do końca miesiąca, w którym nabyliśmy ów środek trwały, a nie w miesiącu, w którym rozpoczęliśmy jego użytkowanie. Środkiem trwałym nie jest tutaj żaden budynek ani nieruchomość wynajmowana czy kupiona na własność, czyli wirtualne biuro nie musi znajdować się w tym wykazie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.