Posts Tagged ‘ryczałt’

Ryczałt a książka przychodów i rozchodów

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy wybrać ryczałt jako formę opodatkowania, czy jednak książkę przychodów i rozchodów, wtedy powinieneś sprawdzić jakiego rodzaju kwoty należy opodatkować na Vacie. Jeśli przychód sięga powyżej dwudziestu tysięcy rocznie, musisz założyć koniecznie działalności na zasadach książki przychodów i rozchodów. Jeśli prowadzisz handel i zarabiasz niewiele , a przychody na konto są wysokie, wtedy również bardziej opłaca ci się prowadzenie książki przychodów i rozchodów, wtedy będziesz mógł odliczyć sobie wszystkie koszty, które poniosłeś aby zarobić swoje pieniądze. Jeśli jednak twoje dochody będą niewielkie, a twoja działalność będzie miała charakter usługowy, wtedy jak najbardziej dobrą formą rozliczenia będzie ryczałt. W formie ryczałtu nie ustala się, jakich wysokości są dochody osoby sprzedającej określone usługi czy towary. Ryczałt jest zarezerwowany dla osób, których przychód nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty wyższej niż 1200 euro.

Sposoby opodatkowania firmy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, a które nie zdążyły wybrać żadnej dogodnej dla siebie formy opodatkowania do końca roku podatkowego, muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. Oznacza to, że na koniec roku podatkowego, będą takie osoby musiały rozliczyć się na zasadach określanych przez ustawę z lat dziewięćdziesiątych o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli twoja firma przewozowa nie osiągnęła dochodu równego ponad jednego miliona euro, możesz rozliczać się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Jeśli przekroczyłeś tę kwotę, a jest ona równa prawie pięciu milionów złotych przychodów, wtedy musisz prowadzić pełne księgi rachunkowe i najlepiej jeśli miałbyś do tych celów dobrych księgowych. Przychodem dla podatników jest wszystko to, co wpłynęło na twoje konto, ale pomniejszone o podatek VAT. Przychodem jest także obrót, czyli w przypadku handlu nawet pieniądze, które zostały zapłacone przez twojego klienta za towar, a które to pieniądze ty musisz przeznaczyć na zakup tegoż towaru u hurtownika.

Wykazywanie przychodów dla ryczałtowego rozliczenia

Na jakiej podstawie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym prowadząc działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu? Powinniśmy każdego dnia prowadzić ewidencję przychodów. Ewidencja taka, sporządzona przez nas samych, powinna zawierać datę, podpis, numer całego zestawienia,a trzeba ponumerować cały brulion już na początku jego prowadzenia. Poza tym trzeba mieć numery faktury online objętych zestawieniem i daty faktur objętych naszym zestawieniem potrzebnym do rozliczenia się. Poza tym trzeba obliczyć jaka została łączna wartość przychodów na podstawie posiadanych faktur. Zestawienie przychodów powinno być podzielone na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtowymi. Takie zestawienie powinniśmy wykonywać do dnia dwudziestego każdego kolejnego miesiąca. Najlepiej jest zlecić to biurze podatkowemu, które będzie za nas starało się o dopełnienie wszystkich tych formalności. Na biurze spoczywa wszelkiego rodzaju odpowiedzialność i korzystanie z nowości i zmian w przepisach,dlatego lepiej zając się własną działalnością a nie rozliczeniami podatkowymi.

Handel na ryczałcie

Jeśli sprzedajesz w internecie albo na targowisku i osiągasz dochód, możesz płacić podatek w formie ryczałtu. Wtedy mnożysz swój dochód, a nie przychód razy trzy procent lub razy tyle ile wynosi konkretnie stawki w żadnym roku podatkowym, a czasami to się zmienia i są różne progi rozliczania ryczałtowego. Mesli prowadzisz handel na ryczałcie, musisz prowadzić księgę podatnika, czyli ewidencjonować wszystkie swoje przychody osiągane z handlu. Jeśli prowadzisz handel i rozliczasz się przez ryczałt, potrzebujesz faktur na zakup towaru, którym handlujesz, mogą to być też paragony zakupu. Bez tego stwierdza się, że tego ukradłeś albo wyprodukowałeś i w razie kontroli zapłacisz karę i zaległy podatek od całości kwoty, którą dostałeś za dany towar od swojego klienta, co oznacza wysokie koszty , mnożone kilkukrotnie ze względu na karę nakładana przez urząd skarbowy. Jeśli prowadzisz ryczałt, oczywiście musisz też odprowadzać składki na ZUS, wtedy wynosi to około trzysta złotych od firmy. Jeśli nie osiągasz dochodów, nie płacisz żadnego podatku, tylko ZUS.