Posts Tagged ‘rejestracja firmy’

Zarejestrowanie firmy

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w sposób legalny, należy dokonać wpisu do Krajowego rejestru Sądowego i od tego dnia można już swobodnie i w pełni legalnie prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli mieszkasz na wsi, takiego wpisu powinien dokonać wójt gminy, w której zamieszkujesz obecnie, a nie w której będzie prowadzona działalność gospodarcza. Od niedawna można składać jeden wniosek o kilka spraw, czyli w jednym formularzu można złożyć wniosek o numer REGON, a także jest to oczywiście wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest to też jednocześnie wniosek o wydanie numeru NIP dla firmy oraz jest to zgłoszenie podatnika do płacenia składek ZUS. Dlatego nie trzeba zgłaszać wniosków o każdą kolejną rzecz w odpowiednich organach urzędniczych. Taki wniosek jednak nie jest wnioskiem o rozliczanie się na podstawie VAT. Tutaj trzeba samodzielnie wybrać formę opodatkowania firmy i zgłosić się z tym do urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobimy, państwo wybierze za nas i będziemy opodatkowani na zasadach ogólnych.