Posts Tagged ‘przychód’

Ewidencja przychodu

Jeśli prowadzisz działalność gospodarcza i rozliczasz się na zasadzie ryczałtu, powinieneś prowadzić odpowiedniego rodzaju ewidencję przychodów, które osiągasz. To, w jaki sposób prowadzić taką ewidencję, określił minister finansów ostatnio w dniu 17 grudnia roku 2002. Jeśli jesteś w małżeństwie i masz wspólność majątkową ze swoim małżonkiem, a osiągasz dochody na przykład z wynajmowania przez was mieszkania, powinieneś prowadzić ewidencję dochodów wspólną. Można jednak złożyć oświadczenie w sądzie odnośnie tego,że całość dochodu przy wspólnym majątku będzie opodatkowana tylko przez jednego z małżonków. Wszelkiego rodzaju zapisy do ewidencji dokonujemy na podstawie faktur VAT, które wystawiono nam podczas prowadzenia działalności gospodarczej, a także na podstawie dokumentów celnych, jeśli sprowadzamy towary zza granicy oraz rachunków i faktur korygujących, a także notatek korygujących. Jeśli sprzedajesz bez faktur, czyli masz stoisko na straganie i nie masz kasy fiskalnej, wtedy robisz samodzielnie ewidencję sprzedaży.

Pomyłki wprowadzeniu ewidencji przychodów

Komputerowe prowadzenie rozliczenia ryczałtowego jest dla wielu bardzo przydatne, bo oszczędza czas i pieniądze. Wydruk z ewidencją przychodów powinien być sporządzany na koniec miesiąca, takk wydruk musi powstać nie dłużej niż na dwadzieścia dni po rozpoczęciu się każdego kolejnego miesiąca. Kiedy kończy się każdy kolejny miesiąc prowadzenia ryczałtu, trzeba wykazać dokładnie jaka jest różnica między przychodem a obrotem i wykazać, co odliczamy z tytułu ulg od podatku. W przypadku kontroli urzędu skarbowego, może okazać się, że czegoś nie wpisano, albo że ewidencja jest wadliwa. Wtedy, jeśli tylko przedmiot sporu jest niższy od połowy procenta całkowitego dochodu osoby, która prowadzi swój własny interes, wszystko się umarza , czyli takie błędy SA dopuszczalne. Czasami także zdarzają się nieszczęśliwe wypadki uniemożliwiające wpisanie do ewidencji swoich przychodów, wtedy również przymyka się na to oko, albo jeśli widać, że blednę zapiski w ewidencji są skutkiem oczywistej pomyłki, a reszta faktów mówi o uczciwości właściciela firmy.

Wykazywanie przychodów dla ryczałtowego rozliczenia

Na jakiej podstawie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym prowadząc działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu? Powinniśmy każdego dnia prowadzić ewidencję przychodów. Ewidencja taka, sporządzona przez nas samych, powinna zawierać datę, podpis, numer całego zestawienia,a trzeba ponumerować cały brulion już na początku jego prowadzenia. Poza tym trzeba mieć numery faktury online objętych zestawieniem i daty faktur objętych naszym zestawieniem potrzebnym do rozliczenia się. Poza tym trzeba obliczyć jaka została łączna wartość przychodów na podstawie posiadanych faktur. Zestawienie przychodów powinno być podzielone na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtowymi. Takie zestawienie powinniśmy wykonywać do dnia dwudziestego każdego kolejnego miesiąca. Najlepiej jest zlecić to biurze podatkowemu, które będzie za nas starało się o dopełnienie wszystkich tych formalności. Na biurze spoczywa wszelkiego rodzaju odpowiedzialność i korzystanie z nowości i zmian w przepisach,dlatego lepiej zając się własną działalnością a nie rozliczeniami podatkowymi.