Posts Tagged ‘koszty’

Pomyłki wprowadzeniu ewidencji przychodów

Komputerowe prowadzenie rozliczenia ryczałtowego jest dla wielu bardzo przydatne, bo oszczędza czas i pieniądze. Wydruk z ewidencją przychodów powinien być sporządzany na koniec miesiąca, takk wydruk musi powstać nie dłużej niż na dwadzieścia dni po rozpoczęciu się każdego kolejnego miesiąca. Kiedy kończy się każdy kolejny miesiąc prowadzenia ryczałtu, trzeba wykazać dokładnie jaka jest różnica między przychodem a obrotem i wykazać, co odliczamy z tytułu ulg od podatku. W przypadku kontroli urzędu skarbowego, może okazać się, że czegoś nie wpisano, albo że ewidencja jest wadliwa. Wtedy, jeśli tylko przedmiot sporu jest niższy od połowy procenta całkowitego dochodu osoby, która prowadzi swój własny interes, wszystko się umarza , czyli takie błędy SA dopuszczalne. Czasami także zdarzają się nieszczęśliwe wypadki uniemożliwiające wpisanie do ewidencji swoich przychodów, wtedy również przymyka się na to oko, albo jeśli widać, że blednę zapiski w ewidencji są skutkiem oczywistej pomyłki, a reszta faktów mówi o uczciwości właściciela firmy.

Wykaz środków trwałych

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i rozliczamy się z fiskusem za pomocą ryczałtu, wtedy musimy sporządzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W wykazie powinny znajdować się takie informacje, jak data nabycia owego środka trwałego, datę rozpoczęcia korzystania z niego, a także musimy posiadać dokument, który stwierdza nabycie – najlepiej fakturę. Poza tym musimy zaklasyfikować nasz środek trwały wedle odpowiedniej klasyfikacji ( KŚT). Określamy także wartość początkową środka trwałego i jego stawkę amortyzacyjną. Wartość środka trwałego trzeba też aktualizować. Jeśli likwidujemy środek trwały, powinniśmy też podać przyczynę likwidacji owego środka trwałego. Środki trwałe, które nabywamy, powinny znaleźć się w wykazie najpóźniej do końca miesiąca, w którym nabyliśmy ów środek trwały, a nie w miesiącu, w którym rozpoczęliśmy jego użytkowanie. Środkiem trwałym nie jest tutaj żaden budynek ani nieruchomość wynajmowana czy kupiona na własność, czyli wirtualne biuro nie musi znajdować się w tym wykazie.

Ekspres do kawy jako koszt

Jak wiadomo, osób , które są uzależnione od picia kawy, jest wiele. Jednakże jeśli kupują one sobie ekspres do kawy i chcą odliczyć sobie z tego tytułu kwotę należnego podatku VAT, muszą one się nad sobą czasami zastanowić. Jeśli odlicza sobie tenże ekspres przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową firmę handlową i sprzedaje towary w internecie, a pracuje sam i towar przechowuje w piwnicy, wtedy zazwyczaj przesadą jest wpisywanie sobie do kosztów uzyskiwania przychodów ekspres do kawy na własne potrzeby, który stoi w dodatku w kuchni. Ekspres do kawy może oczywiście być wykorzystywany do parzenia kawy podczas spotkań biznesowych. Zazwyczaj naczelnicy urzędów podatkowych wydaja opinię, że taki ekspres może być uznany jako środek do reprezentacji. Dlatego może on stanowić koszt uzyskania przychodów, tak jak śmietanka do kawy i sama kawa. Jeśli kupujemy więc te materiały, prosimy o fakturę do nich, wtedy będziemy mogli uzyskać pewnego rodzaju ulgi podatkowe.

Rozliczanie lokalu dla firmy

Kiedy prowadzisz działalność gospodarczą, zazwyczaj musisz posiadać pewien rejon działania. Miejsce, w którym będą odbywały się rozmowy z klientami oraz miejsce, w którym będą odbywały się prace nad działaniami związanym z twoją firmą to lokal firmowy, który podlega specjalnym zasadom opodatkowania. Inaczej opodatkowany jest lokal, który jest jednocześnie domem osoby prowadzącej firmę, a inaczej będzie opodatkowany lokal wynajmowany specjalnie na rzecz prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Niewiele osób decyduje się od razu na zakup całej nieruchomości tylko po to, aby prowadzić w niej działalność gospodarczą, bo czasy dla przedsiębiorców są bardzo niepewne. Koszty poniesione przy wynajmowaniu lokalu są zaliczane do stałych kosztów uzyskiwania przychodów i można od nich odprowadzić sobie ulgę. Kosztem uzyskania przychodów są także koszty związane z remontowaniem lokalu, ale tylko jeśli wykażemy bezpośredni związek przyczynowo- skutkowy między remontem a uzyskiwaniem z tego tytułu odpowiednich przychodów.