Pomyłki wprowadzeniu ewidencji przychodów

Komputerowe prowadzenie rozliczenia ryczałtowego jest dla wielu bardzo przydatne, bo oszczędza czas i pieniądze. Wydruk z ewidencją przychodów powinien być sporządzany na koniec miesiąca, takk wydruk musi powstać nie dłużej niż na dwadzieścia dni po rozpoczęciu się każdego kolejnego miesiąca. Kiedy kończy się każdy kolejny miesiąc prowadzenia ryczałtu, trzeba wykazać dokładnie jaka jest różnica między przychodem a obrotem i wykazać, co odliczamy z tytułu ulg od podatku. W przypadku kontroli urzędu skarbowego, może okazać się, że czegoś nie wpisano, albo że ewidencja jest wadliwa. Wtedy, jeśli tylko przedmiot sporu jest niższy od połowy procenta całkowitego dochodu osoby, która prowadzi swój własny interes, wszystko się umarza , czyli takie błędy SA dopuszczalne. Czasami także zdarzają się nieszczęśliwe wypadki uniemożliwiające wpisanie do ewidencji swoich przychodów, wtedy również przymyka się na to oko, albo jeśli widać, że blednę zapiski w ewidencji są skutkiem oczywistej pomyłki, a reszta faktów mówi o uczciwości właściciela firmy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.