Karta podatkowa

Karta podatkowa zaliczana jest to tych najprostszych sposobów na opodatkowanie, jednak nie każda firma może pozwolić sobie na korzystanie z takiej formy opodatkowania dochodów firmy. Osoby, które mogą korzystać z tej formy to osoby, które prowadzą rozmaite usługi na rzecz ludności, które to osoby nie zatrudniają żadnych pracowników. Nie oblicza się tutaj dochodów , ale płaci się miesięcznie stałą kwotę podatków, która to kwota jest ustalona indywidualnie na mocy decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Dla przykładu, jeśli ktoś jest stolarzem, może płacić co miesiąc na przykład czterysta złotych jeśli miejscowość, w której zamieszkuje, liczy sobie dwadzieścia tysięcy ludzi. Niezależnie od tego jak wiele pieniędzy zarobi tenże stolarz, będzie on płacił jedną stawkę co miesiąc. Oczywiście stawka ta obliczana jest na podstawie wielu czynników, z których głównym jest to, czy stolarz zatrudnia w swojej działalności jeszcze jakichś pracowników. Podatnicy na karcie podatkowej nie prowadzą żadnych ksiąg przychodów i rozchodów, nie muszą także składać ciągle zeznań podatkowych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.